İstanbul Üniversitesi Enez Kampı Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Üstün Zekalılar Öğretmenliği

İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü 2006 yılında ilk öğrencilerini mezun ederek, üstün zekalı bireylerin eğitiminde yeni bir sayfa açmıştır. İlk mezunlarını 2006 yılında veren bölümün öğrenim süresi 4 yıl olup, puan yürü YGS 6'dır. Ayrıca Maltepe Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi de üstün zekalılar öğretmenliği bölümüne sahiptir.

24 Ocak 2015 , 21:36 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

Üstün zekalılar ve yetenekliler için duyuşsal eğitim dersinin içeriği nedir?

Bu derste; üstün zekalı ve yetenekli çocukların sosyal-duygusal gelişim özellikleri, üstün zekalı ve yetenekli çocuklarda ortaya çıkabilecek sosyal-duygusal problemlerle başa çıkma yöntemleri, stres yönetimi, gevşeme teknikleri, rasyonel olmayan düşüncelerle baş etme yolları gibi konular işlenmektedir.

7. dönem dersidir.

08 Ocak 2015 , 17:10 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

Üstün zekalılar ve yetenekliler için “yaratıcılık ve geliştirilmesi” kavramının ve yaratıcılık eğitiminin içeriği nedir?

Üstün zekalılar ve yetenekliler için “yaratıcılık ve geliştirilmesi” 2. sınıf 2. dönem dersidir.

Bu derste; yaratıcılığın tanımı, yaratıcı düşünmede kullanılan teknikler, problem çözme teknikleri, yaratıcılık süreci, beyin fırtınası, yaratıcı drama, akıcılık-esneklik-özgünlük-zenginleştirme kavramları, yaratıcılık eğitiminin gereklilikleri gibi başlıklar ele alınır.

Ayrıca Torrance, Bartlett, Taylor, Guilford gibi isimlerin yaratıcılık üzerine yaptıkları tanımlarla da karılaşılabilir.

10 Kasım 2014 , 16:43 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

Üstün Zekalılar Öğretmenliği 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi bünyesinde 25 öğrenci ile faaliyete başlamış ve ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi bünyesinde 25 öğrenci ile faaliyete başlamış ve ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Üstün Zekalılar Öğretmenliği puanları YGS6 puan türünde olup, Maltepe Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Aydın Ünivesitesi, Biruni Üniversitesi de Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümüne sahiptir. Üstün zekalı çocukların tanılanması/eğitimi amacıyla açılmış bulunan bilim ve sanat merkezleri ise okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

24 Temmuz 2014 , 14:32 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

Üstün Zekalılar Öğretmenliği 23 Temmuz 2014 taban ve tavan puanları.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans programı puan türü: YGS-6′dır.

İstanbul Üniversitesi

Kod Kontenjan Yerleşen Taban Tavan OBK taban OBK tavan
105610494 47 47 371,81259 487,72653 326,48332 330,10918


Maltepe Üniversitesi (İSTANBUL)

Kod Kontenjan Yerleşen Taban Tavan
204110995 ücretli 30 24 201,80416 288,00641
204111003 tam burslu 3 3 365,71520 373,17746


Yakın Doğu Üniversitesi(KKTC-LEFKOŞA)

Kod Kontenjan Yerleşen Taban Tavan
300511549 tam burslu 6 6 306,86522 328,81090
300511558 %50 burslu 54 13 212,27674 278,90621


İstanbul Aydın Üniversitesi

Kod Kontenjan Yerleşen Taban Tavan
202412297 ücretli 42 7 215,34747 266,72413
202412304 tam burslu 6 6 354,38755 366,74105
202412313 %75 burslu 2 2 334,59891 338,20040
202412322 %50 burslu 5 5 276,53982 315,10227
202412331 %25 burslu 5 4 220,26156 243,42165

Biruni Üniversitesi

Kod Kontenjan Yerleşen Taban Tavan
207610178 tam burslu 5 5 356,90264 365,46135
207610187 %25 burslu 45 31 205,60372 278,04273
10 Temmuz 2014 , 00:32 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

Biruni Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü.

Biruni Üniversitesi

2014

Kod Kontenjan Yerleşen Taban Tavan
207610178 tam burslu 5 5 356,90264 365,46135
207610187 %25 burslu 45 31 205,60372 278,04273

Biruni Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü; tam burslu ve %25 burslu seçenekleriyle 7 Temmuz 2014 ÖSYS yükseköğretim programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer almaktadır.

Kontenjanlar:
5 tam burslu,
45 %25 burslu şeklindedir.

Puan türü YGS-6’dır.

Biruni Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü Topkapı/İstanbul
http://www.biruni.edu.tr/ustun-zekalilar-ogretmenligi/

10 Temmuz 2014 , 00:27 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

İstanbul Aydın Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü.

İstanbul Aydın Üniversitesi

2014

Kod Kontenjan Yerleşen Taban Tavan
202412297 ücretli 42 7 215,34747 266,72413
202412304 tam burslu 6 6 354,38755 366,74105
202412313 %75 burslu 2 2 334,59891 338,20040
202412322 %50 burslu 5 5 276,53982 315,10227
202412331 %25 burslu 5 4 220,26156 243,42165

İstanbul Aydın Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü; ücretli, tam burslu, %75 burslu, %50 burslu ve %25 burslu seçenekleriyle 7 Temmuz 2014 ÖSYS yükseköğretim programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer almaktadır.

Kontenjanlar:
42 ücretli,
6 tam burslu,
2 %75 burslu,
5 %50 burslu,
5 %25 burslu şeklindedir.

Puan türü YGS-6’dır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü Küçükçekmece/İstanbul
http://www.ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=iletisimBilgileri&ln=tr

06 Nisan 2014 , 16:49 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

2002 yılından günümüze Üstün Zekalılar Öğretmenliği’nin tarihçesi.

30 Haziran 2002
Beyazıt İlköğretim Okulu, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen “Üstün Zekalıların Eğitimi Projesi” için uygulama okulu olarak tahsis edildi.

26 Ekim 2002
Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü 25 kontenjan ile açıldı.

16 Haziran 2006
Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü ilk mezunlarını verdi.

2010
Maltepe Üniversitesi Üstün Zeklılar Öğretmenliği bölümü açıldı.

Eylül 2012
Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu ve YÖK, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümünü onayladı.

12 Aralık 2013 , 20:47 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

Normal sınıflarda üstün zekalıların eğitimi dersinin konuları ve içeriği nedir?

Normal sınıflarda üstün zekalıların eğitimi 6. dönem dersidir. Bu derste kaynaştırma, farklılaştırılmış öğretim gibi kavramlar üzerinde durulur. Bu dersin amacı:

  • kaynaştırmanın tarihçesi, gerekçesi, kuralları
  • normal sınıflarda sürdürülen farklılaştırılmış öğretimde öğretmenin rolleri ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesi
  • öğrencilerin ve velilerin farklılaştırılmış öğretime hazırlanması

gibi konularda aday öğretmene bilgi sunmaktır.

10 Eylül 2013 , 22:26 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

Sınıf öğretmenliği ve Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2013 öğretmen ataması puanları ve atanma sayıları.

Sınıf Öğretmenliği
85.559 en az puan
9795 başvuran
1841 atanan

Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
60.004 en az puan
298 başvuran
290 atanan

18 Ağustos 2013 , 15:13 · Yorum yap · Yorumları oku(0)

Üstün zekalılar ve yetenekliler için eğitim programlarının farklılaştırılması dersinin içeriği nedir?

Üstün zekalılar ve yetenekliler için eğitim programlarının farklılaştırılması (Differentiated Instruction) dersi 2. sınıf 1. dönem dersidir.

Farklılaştırılmış öğretim, içeriğin, sürecin, ürünün ve öğrenme ortamının; öğrencilerin ilgilerine, hazırbulunuşluklarına ve öğrenme stillerine göre sistematik olarak farklılaştırılmasıdır.

Farklılaştırmanın, akademik başarının artmasının yanısıra öğrencilerin bilişüstü becerilerinde ve öz yeterlilik algılarında da olumlu yönde katkısı vardır.

Bu dersin sonunda aday öğretmen:

  • Üstün zekalı bireytler için program farklılaştırmanın temellerini,
  • İçeriğin, sürecin, ürünün ve öğrenme ortamının farklılaştırılması kavramlarını,
  • Öğrenci hazırbulunuşluklarının farklılaştırma üzerindeki etkisini,
  • Farklılaştırılmış bir dersin nasıl planlanacağını,
  • Farklılaştırılmış bir programın öğrenci üzerindeki faydalarının ne olduğunu

kavrar.

Eğitim programlarının farklılaştırılması dersi, farklılaştırılmış öğretim programları kullanarak öğrencilerin yeterlilik ve başarı duygusunu artırmayı hedefleyen öğretmenler için rehber niteliğinde bir derstir.

7 sayfadan, 1. sayfadasınız.12345...Son »