Eğitim programlarının farklılaştırılması

Üstün zekalılar ve yetenekliler için eğitim programlarının farklılaştırılması (Differentiated Instruction) dersi 2. sınıf 1. dönem dersidir.

Farklılaştırılmış öğretim, içeriğin, sürecin, ürünün ve öğrenme ortamının; öğrencilerin ilgilerine, hazırbulunuşluklarına ve öğrenme stillerine göre sistematik olarak farklılaştırılmasıdır.

Farklılaştırmanın, akademik başarının artmasının yanısıra öğrencilerin bilişüstü becerilerinde ve öz yeterlilik algılarında da olumlu yönde katkısı vardır.

Bu dersin sonunda aday öğretmen:

  • Üstün zekalı bireytler için program farklılaştırmanın temellerini,
  • İçeriğin, sürecin, ürünün ve öğrenme ortamının farklılaştırılması kavramlarını,
  • Öğrenci hazırbulunuşluklarının farklılaştırma üzerindeki etkisini,
  • Farklılaştırılmış bir dersin nasıl planlanacağını,
  • Farklılaştırılmış bir programın öğrenci üzerindeki faydalarının ne olduğunu

kavrar.

Eğitim programlarının farklılaştırılması dersi, farklılaştırılmış öğretim programları kullanarak öğrencilerin yeterlilik ve başarı duygusunu artırmayı hedefleyen öğretmenler için rehber niteliğinde bir derstir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir