Kimler üstün yetenekli çocuklardır?

Lewis Terman’ın (1877–1956) üstün zeka eşittir üstün IQ tanımı, yıllar geçtikçe yerini çoklu ölçütlere dayalı üstün zeka tanımlarına bırakmıştır. 1972’de ABD’de yayımlanan Marland raporuna göre ise üstün zeka, aşağıdaki 6 alanın birinde veya birkaçında yüksek performans gösterme olarak tanımlanmıştır.

  • genel zihinsel yetenek
  • özel akademik yetenek
  • yaratıcı veya üretken düşünme yeteneği
  • liderlik yeteneği
  • görsel sanatlardaki yetenek
  • psikomotor yetenek

Renzulli ise 3 halka modeli ile genel yetenek – özel yetenek, yaratıcılık ve motivasyon öğelerinin hepsinde yaşıtlarından %85 ve en azından birinde %98’inden daha başarılı olması durumunda üstün zekadan bahsedilebileceğini vurgulamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir