KPSS puanları

Son beş yılın KPSS sınıf öğretmenliği atamalarının sayısı ve puanları:

Atama tarihleri Min. puan Atanan Başvuran
10 Şubat 2016 74,73059 3267 8219
15 Eylül 2015 77,63067 4157 12443
05 Şubat 2015 73,23472 1315 5577
19 Eylül 2014 74,4461 6098 14085
06 Şubat 2014 82,7166 1047 6304
27 Kasım 2013 84,29298 60 3201
25 Eylül 2013 84,32763 566 7221
09 Eylül 2013 85,559 1841 9795
10 Eylül 2012 87,422 324 4378
03 Şubat 2012 69,002 4931 7720
26 Ağustos 2011 80,544 2464 6093
06 Temmuz 2011 72,805 2057 4333

Tübitak yarışmalarında başarılı olanlar

ÖSYS’ye başvuran adaylardan ortaöğretim kurumlarında okumakta iken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (TÜBİTAK-BİDEB) tarafından;

a) Uluslararası bilim olimpiyatlarına ve proje yarışmalarına gönderilen ve dereceye giren,
b) Yurt içinde düzenlenen bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında dereceye giren

adaylar ile ilgili yükseköğretim programları, derece alınan alanlara göre şöyledir:

Psikoloji alanında alınan dereceler için antropoloji, çocuk gelişimi, felsefe, halkbilim, halkla ilişkiler ve reklamcılık, insan kaynakları yönetimi, insan ve toplum bilimleri, okul öncesi öğretmenliği, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, sanat ve sosyal bilimler programları, sosyal hizmet, sosyoloji, Türk halkbilimi, üstün zekalılar öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği.

Ayrıntılı bilgi kılavuzun 7. sayfasında:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-OSYSKONTKILAVUZU23062015.pdf

Başarı sıralamaları

Üstün zekalılar öğretmenliği bölümü için son 3 yılın başarı sıralamaları

Kod Üniversite  Burs 2012 2013 2014 2014 Ek P.
105610494 İstanbul  – 98500 99100 114000 22900
204110995 Maltepe Ücretli 706000 663000 1329477 119000
204111003 Maltepe %100 89600 117000 124000 24500
207610178 Biruni %100 0 0 141000 27200
207610187 Biruni %25 0 0 1278059 0
202412304 İstanbul Aydın %100 0 0 146000 28000
202412313 İstanbul Aydın %75 0 0 195000 0
202412322 İstanbul Aydın %50 0 0 465000 92800
202412331 İstanbul Aydın %25 0 0 1078422 0
202412297 İstanbul Aydın Ücretli 0 0 1145554 0
300511549 Yakın Doğu %100 0 397000 292000 53300
300511558 Yakın Doğu %50 0 0 1187471 0

Kimler üstün yetenekli çocuklardır?

Lewis Terman’ın (1877–1956) üstün zeka eşittir üstün IQ tanımı, yıllar geçtikçe yerini çoklu ölçütlere dayalı üstün zeka tanımlarına bırakmıştır. 1972’de ABD’de yayımlanan Marland raporuna göre ise üstün zeka, aşağıdaki 6 alanın birinde veya birkaçında yüksek performans gösterme olarak tanımlanmıştır.

 • genel zihinsel yetenek
 • özel akademik yetenek
 • yaratıcı veya üretken düşünme yeteneği
 • liderlik yeteneği
 • görsel sanatlardaki yetenek
 • psikomotor yetenek

Renzulli ise 3 halka modeli ile genel yetenek – özel yetenek, yaratıcılık ve motivasyon öğelerinin hepsinde yaşıtlarından %85 ve en azından birinde %98’inden daha başarılı olması durumunda üstün zekadan bahsedilebileceğini vurgulamıştır.

Bölüm hakkında yanlış bilinenler

Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü hakkında toplumda yanlış bilinen bazı konular mevcuttur. Örneğin bu bölüm mezunlarının da üstün zekalı olma zorunluluğu varmış gibi bir yanlış algı mevcuttur. KPSS’den yüksek puan almalarının gerektiği gibi de bir düşünce vardır.

Üstün zekalılar öğretmenliği bölümü mezunu bir öğretmenin elbette ki her alanda, her derste en iyi olma ve üstün zekalı bireylerin her türlü akademik ihtiyacını %100 karşılama gibi bir görevi olmamakla birlikte; üstün zekalı bireyleri anlama, üstün zekalı bireylerin özelliklerini bilme, ihtiyaçlarını tanımlama gibi konularda 4 yıllık eğitim almış olmasıyla da diğer alan öğretmenlerinden bir adım önde olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Üstün zekalı bireyler, ortalamanın üzerinde yeteneğe, yüksek görev sorumluluğuna sahip, yaratıcı, motivasyonu yüksek, pratik zekalı ve lider bireylerdir.

Yüksek seviyede akademik başarıya sahiptirler. Özel bir alanda (örneğin matematikte) üstün yeteneğe ve bir sanat alanında (örneğin müzikte) özel yeteneğe sahiptirler.

Örneğin müzik alanında özel yeteneğe sahip, bilim ve sanat merkezine devam eden bir öğrencinin akademik hayatında bilim sanat merkezi müzik öğretmeninin önemi çok büyüktür. Bu öğrencinin keşfedilmesi konusunda ise ailelere ve sınıf öğretmenlerine büyük rol düşmektedir.

2006 yılından bu yana mezun olan, toplamda sayıları 500’ü aşan üstün zekalılar öğretmenliği mezunlarının, sınıf öğretmeni olarak atanması ve kaderlerine terk edilmesi doğru değildir.

Bu bölüm mezunlarına aşağıda sayacağımız olanakların devlet eliyle ve yasal olarak verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü yasal dayanağı olmayan uygulamaların da verimliliği bir yere kadar gidebilmektedir.

 • Atandıkları devlet okullarında üstün zekalılar projeleri oluşturmalarının sağlanması,
 • Kendi okullarındaki ve çevre okullardaki üstün zekalı bireyelerin tanılanmasında öncülük etmeleri,
 • BİLSEM’ler ile koordineli çalışmalarına imkan tanınması,
 • Lisans mezunlarına da BİLSEM öğretmen seçimlerinde +1 puan bile olsa öncelik tanınması,
 • BİLSEM yönergesindeki 27. maddenin üstün zekalılar öğretmenliği mezunları ile ilgili kısmından faydalanması,

…ve daha pek çok imkanın mezunlara devlet eliyle sunulması gerekir ki somut adımlar atılabilsin.

Üstün zekalılar öğretmenliği bölümünin ilk mezunlarını vermesinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçecek. Bu 10 yılda mezunlar adına pek de somut adımlar atıldığını görmedik.

500 tane mezundan bile gerektiği şekilde faydalanamayan, Beyazıt İÖO’ndaki protokolü bile gerektiği şekilde yönetemeyen bir bakanlık, nasıl olacak da sayıları 1 milyonu geçmiş üstün zekalı çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilecek doğrusu çok merak ediyoruz.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.