Tanıtım

Not: Bu yazı 2006 yılında Burak TÜRKMAN arkadaşımız tarafından yazılmıştır.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü 2006 yılında ilk öğrencilerini mezun ederek, üstün zekalıların eğitiminde yeni bir sayfa açmıştır.

Eğitim öğretim faaliyetlerine 25 öğrenci ile başlayıp ilk mezunlarını 2006 yılında veren bölümümüzün öğrenim süresi 4 yıldır. İstanbul Üniversitesi’nin Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan bölümümüz mevki itibariyle İstanbul’un Fatih ilçesinin Bayazıt semtindedir.

Lisans öğrencileri, sınıf öğretmenliği programında bulunan dersler ve bunların yanında üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik dersler görmektedirler. Bu lisans programından mezun olan bir öğrencinin sınıf öğretmeni olarak atanma hakkı bulunmaktadır.

Lisans programından sonra öğrenciler çeşitli yerlerde görev alabilmektedirler. Bunlar;

*Bilim Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM)

* MEB İlköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak,

*Özel okullarda sınıf öğretmeni olarak veya özel sınıf oluşturarak Üstün Zekalılar Öğretmenliği yapabilmektedirler.

Bunların dışında günümüzde özel okullar, üstün zekalıların eğitimine yönelik projeler başlatmaktadırlar ve üstün zekalılar öğretmenlerine olan talep de gitgide artmaktadır.

Üstün Zekalılar Öğretmenliğibölümü diplomasının “sınıf öğretmenlği” programını içermesinin dışında öğrencilerin üniversitemizde “çift dal” ve “yan dal” yapma şansı da bulunmaktadır. Üstün Zekalılar Öğretmenliği’nde okuyan bir öğrenci aynı zamanda matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe, İngilizce kısacası tüm öğretmenlik alanlarında aynı anda okuyup, iki diploma alabilmektedir.

Ülkelerin, dünya üzerindeki stratejik yeri ve önemini tayin eden teknolojik ve sosyal gelişmeler olmuştur. Dünya üzerindeki çeşitli devletler bu durumu bir zamanlar Osmanlıda olduğu gibi etüt ederek üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin eğitimine önem vermişler ve bugünkü yerlerini büyük ölçüde bu çalışmalara borçludurlar. Ülkemizde üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik ayrı bir program oluşturulmadığından bu potansiyel hazinelerimiz ya kendilerini gerçekleştiremeyip sönüp gitmiş, ya da beyin göçüyle diğer ülkelerin bilim yolundaki insanlarından olmuşturlar. Biz lisans öğrencileri , bu yetenekli bireylere uygun ortamlar oluşturup, eğitim yöntemleri geliştirerek ülkemizin her yönden gelişip, kalkınması için öğrenim görmekteyiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir