Üstün zekalı çocukların yaşadığı sorunlar

Üstün zekalı bireylerin yaşadığı sorunlar ve karşılaştıkları güçlükler ile ilgili olarak her ne kadar bilimsel veriler sınırlı olsa da bu güne kadar yapılan gözlemlerden şu sonuçlar ortaya çıkmıştır:

  • Yeteneklerinin geç fark edilmesi ve erken müdahale yapılamaması sonucunda, gelişim açısından en önemli dönem olan çocukluk dönemi kısıtlı etkileşim ve kısıtlı olanaklar yüzünden sönük geçmektedir.
  • Eğitim sisteminingeleneksel yapısı, kalabalık sınıf ortamları, müfredatın ortalama bir öğrenciye göre hazırlanmış olması, öğretmenlerin bu konuda yeterli derecede yetiştirilememiş olması ve bu tür çocukların genelde, diğer insanlar tarafından sorunlu gibi görülmeleri.
  • Üstün zekalı bireylerin, toplumun gelişimi ve refahı açısından sahip olduğu önemin yeterince anlaşılamamış olması.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir