Üstün zekalıların eğitimine giriş

Üstün zekalıların eğitimine giriş dersi 1. sınıf 2. dönem dersidir. Bu dersi, üstün zekalıların eğitimine yönelik verilen başlangıç dersi şekline tanımlayabiliriz.

Bu dersin sonunda öğretmen adayı, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaktır;

 • Zeka nedir?
 • Duygusal zeka nedir?
 • Çoklu zeka kuramı nedir?
 • Zeka düzeyleri nelerdir ve toplumda görülme yüzdeleri kaçtır?
 • Problem çözme sürecinde kullanılan bilişsel stratejiler nelerdir?
 • Üstün zekalı çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki özellikleri nelerdir?
 • Üstün zekalı bireylerin eğitiminde yeni yaklaşımlar nelerdir?
 • Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişim özellikleri nelerdir?
 • Okul öncesi dönem çocuğu açısından çevre uyarıcılarının önemi nedir?
 • Öğrenmeyi en üst düzeylere çıkarabilmek için neler yapılmalıdır?
 • Üstün zekalı bireyleri normal sınıf içerisinde nasıl fark ederiz?

Bu ders üstün zeka kavramını tanımak ve üstün zekalı bireylerin özelliklerini anlamak adına giriş niteliğinde bir ders olup, daha sonraki dönemlerde üstün zekalıların eğitimine yönelik alınacak derslere de temel oluşturma özelliği taşır.

Üstün zekalıların eğitimine giriş” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir